Privacyverklaring

Privacyverklaring Oploskoffie

 

Oploskoffie (éénmanszaak van Sonja Blanken-Leemreize), gevestigd aan de Hobbemastraat 6, 6814KS te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik  verwerk jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
  • Bankrekeningnummer

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen.
  • Het onderhouden van contact ten behoeve van de uitvoer van mijn dienstverlening.
  • Het verstrekken van informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
  • Wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Oploskoffie maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Oploskoffie hanteert een bewaartermijn van maximaal 10 (tien) jaar voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia, adres, telefoonnummer, mailadres en bankrekeningnummer.

Oploskoffie deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (Accountant, Belastingdienst e.a.). Daarnaast verstrekt Oploskoffie jouw persoonsgegevens enkel aan derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oploskoffie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sonja@oploskoffie.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je eigen privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Oploskoffie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Oploskoffie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via sonja@oploskoffie.nl  Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Oploskoffie
Sonja Blanken-Leemreize
Hobbemastraat 6
6814KS Arnhem
Nederland
sonja@oploskoffie.nl
+31610510589
KVK nr. 73716219
BTW nr. 137957300B01